วิวัฒนาการของกาแฟ 
                            กาแฟ นับจากอดีตที่มนุษย์รู้จักนำกาแฟจากป่ามาบริโภค  ซึ่งแรกๆมนุษย์น่าจะนำกาแฟมาบริโภคในทางยามากกว่า  สมัยดึกดำบบรรพ์มนุษย์อยู่กับป่าเขามาตลอด จึงรู้ถึงคุณค่าของต้นไม้ใบไม้แต่ละชนิดดี  รวมทั้งนำต้นไม้เหล่านี้มาใช้ในทางยา ซึ่งอาจจะใช้ใบ  ผล หรือราก กิ่งก้านต่างๆ ซึ่งทุกส่วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น  แต่สำหรับกาแฟ ซึ่งเป็นพืชป่ามาก่อน เชื่อกันว่าแรกๆนำมาใช้บำบัดการเจ็บป่วย  ช่วยลดอาการเจ็บลงได้ รวมถึงการนำกาแฟไปใช้ในการห้ามเลือดและอื่นๆ หลังจากที่ความเจริญเข้ามาครอบงำมนุษย์ กาแฟก็ได้เวลานำมาปลูกเป็นกิจลักษณะตามความนิยม  จนกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของโลกไปแล้ว ในแต่ละปีคนทั้งโลกบริโภคกาแฟหลายแสนตัน  การปลูกกาแฟก็เริ่มนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาให้ได้กาแฟที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม  การคัดเลือกสายพันธุ์ของกาแฟ  สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวของกับคุณภาพของกาแฟทั้งสิ้น  กาแฟถูกนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด  แต่ส่วนมากจะอยู่ในรูปของเครื่องดื่ม ซึ่งมีส่วนผสมของกาแฟมากบ้างน้อยบ้างตามความต้องการของผู้ผลิต

 
 สมัยก่อนจะมีร้านขายกาแฟโดยเฉพาะ  ซึ่งร้านกาแฟเหล่านี้จะเป็นแหล่งรวมผู้คนที่นิยมในรสชาดของกาแฟโดยเฉพาะหรือไม่ก็เป็นที่พบปะหรือเสวนากันโดยมีกาแฟเป็นสื่อกลาง  จากอดีตจนถึงปัจจุบันความนิยมในกาแฟก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง  แต่ในทางตรงกันข้ามความนิยมในกาแฟกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปจากอดีตก็ตาม แต่กาแฟก็ไม่ได้เปลี่ยนตาม เพียงแต่กาแฟพัฒนาการตามการดื่มและวิธีการดื่มของผู้คนเท่านั้น  จากเมื่อก่อนถ้าจะดื่มกาแฟก็ต้องบดกันแบบสดๆเลย คั่วแบบสดๆ ทุกขั้นตอนทำในขณะนั้นเลย  แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรูปแบบไป กาแฟได้ถูกแปรรูปแบบไปเป็นรูปแบบต่างๆ  เช่น กาแฟสำเร็จรูป  กาแฟพร้อมดื่มบรรจุกล่อง  กาแฟผง  กาแฟผสม  กาแฟร้อน  กาแฟเย็น กาแฟรสต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งเป็นการประยุกต์กาแฟให้เข้ากับยุคสมัยโลกเจริญ  การนำกาแฟไปเป็นส่วนผสมของอาหารบางชนิดหรือผลิตภัณฑ์บางชนิด  กานำกาแฟไปเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มประเภทชูกำลัง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูง  กาแฟยังสามารถพัฒนาการไปได้อีกมากมาย  ดังนั้นเราจะเห็นว่าเส้นทางเดินของกาแฟจากอดีตถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก  มีการนำกาแฟมาสร้างประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง  กาแฟสร้างทั้งเงินมหาศาลและงานให้กับมนุษย์ สร้างความพึงพอใจ สร้างสังคมสัมพันธภาพอันดีให้กับมนุษย์ชาติ  จะเห็นว่าไม่มีแม้แต่วันเดียวเลยที่มนุษย์ไม่บริโภคกาแฟ  ซึ่งไม่ทางตรงคือการดื่มกาแฟทั่วๆไป  หรือไม่ก็ทางอ้อมซึ่งมีกาแฟเป็นส่วนผสมอยู่  ดังนั้นจะเห็นว่าเราสัมผัสกาแฟอยู่ตลอดเวลาของการดำรงชีวิตไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  ถึงแม้บางท่านจะไม่ชอบกาแฟ แต่สักวันก็ต้องได้บริโภคกาแฟโดยไม่รู้ตัว  เหตุเพราะกาแฟเข้าไปเป็นส่วนผสมอยู่ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   จะเห็นว่ากาแฟให้ประโยชน์อย่างมหาศาลกับมนุษย์นอกจากประโยชน์และรสชาดที่มีอยู่ในตัว  ยังสร้างงาน  สร้างเงิน  และอื่นๆอีกมากมายหลายอย่าง♪◙♪◙      ดังนั้น กาแฟ จึงถูกยกให้เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ที่สร้างรายได้ให้กับโลกมนุษย์แบบไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีวันหมด  และนับวันจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆตามสมัยนิยมของคนรุ่นใหม่  ที่มีการนำกาแฟไปประยุกต์เป็นรูปแบบต่างๆออกไป เพื่อพัฒนาการให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่  ความนิยมในกาแฟนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน และในอนาคตต่อไปอีกชั่วนิรันดร์...


<<<Back